Hamraborgin rís há og fögur

Hamraborgin rís há og fögur

Margir eru uggandi yfir fyrirhuguðu nýju skipulagi fyrir hluta miðbæjar Kópavogs, Fannborgarreit og Traðarreit vestri, og það ekki að ástæðulausu. Um miðjan marsmánuð var kynnt vinnslutillaga að nýju aðal- og deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir umtalsverðri aukningu á byggingamagni á reitunum og meðal annars 16 hæða turn sem hýsa á hótel.

Hamraborgin er í hjarta höfuðborgarsvæðisins og það eru heilmikil tækifæri í uppbyggingu á svæðinu. Stofnleiðir almenningssamgangna fara þarna um og það er stutt í alla þjónustu og menningu. Það er því afar mikilvægt að vanda vel til verka, og einn af forsendunum fyrir því að vel takist til er virkt og gott samráð.

Eitt af grunngildum Pírata er beint lýðræði og sjálfsákvörðunarréttur – Við teljum að allir ættu hafa rétt á að koma að ákvarðanatöku um málefni sem varða þá. Íbúar og hagsmunaaðilar á svæðinu eru sérfræðingar í nærumhverfi sínu og samráð við þá stuðlar að vandaðri ákvörðunartöku þar sem ákvarðanir eru teknar á betri þekkingargrunni.

Í þetta sinn fór kynning vinnslutillögunnar eingöngu fram rafrænt, þar sem bæði verkföll og Covid-19 gerðu erfitt fyrir að halda hefðbundinn kynningarfund. Það má spyrja sig hvort slíkt falli undir að vera á annan fullnægjandi hátt, en í kjölfar kynningarinnar kom í ljós að margir höfðu skoðun á tillögunni kölluðu eftir auknu samráði. 

Bæjarstjórn ætti alltaf að hafa það hugfast við ákvarðanatöku að valdið kemur fram frá íbúum bæjarins og þeir sem fara með það hverju sinni gera það aðeins í umboði íbúa. Þess má geta að bæjarstjórn hefur samþykkt heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem yfirmarkmið Kópavogsbæjar, en heimsmarkmið 11.3 fjallar um að íbúar taki meiri þátt í skipulagsmálum. Gott markmið sem ætti að sjálfsögðu að vinna eftir.

Við fulltrúar Pírata, Samfylkingar og BF Viðreisnar höfum lagt þá tillögu fyrir skipulagsráð að farið verið í opið og faglegt þátttökuskipulag vegna umrædds reits þar sem hagsmunaaðilar og starfsfólk bæjarins vinna saman undir stjórn fagaðila að góðri lausn sem tekur mið af væntingum og þörfum núverandi sem og tilvonandi íbúa og hagsmunaaðila. 

Harmaborgarsvæðið er miðbærinn okkar og hér er tækifæri til þess að skipuleggja svæðið í virku samráði og góðri sátt. Við skulum ekki flýta okkur um of heldur gera þetta vel.

Upprunaleg birtingKópavogsblaðið

Senda inn grein